Hoe Janssen investeert in Nederland

Hoe Janssen investeert in Nederland

Janssen vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Life Sciences sector. Als commercieel bedrijf werken we met meer dan 2700 toegewijde collega's aan de ontdekking, ontwikkeling, productie en het beschikbaar maken van geneesmiddelen en vaccins. Samen met onze collega’s in Nederland en andere partijen in de zorg zetten we ons in om het Nederlandse zorgstelsel tot de top van Europa te laten behoren.

Janssen maakt deel uit van de farmaceutische groep bedrijven van Johnson & Johnson. Bij Janssen zetten we ons in om met onze wetenschappelijke kennis en ons ondernemerschap ziekten te bestrijden en om de toegang tot goede zorg te garanderen. We focussen daarbij op geneesmiddelen en vaccins voor zes specifieke gebieden: Hart- en Vaatziekten & Metabole ziekten, Immunologie, Infectieziekten, Neurowetenschappen, Oncologie, en Pulmonale Hypertensie.

Immunologie


Neurowetenschappen


Oncologie


Hart- en Vaatziekten & Metabole ziekten

Infectieziekten
& Vaccins

Pulmonale
Hypertensie

€ 499.000.000

Janssen investeerde in 2020 vanuit de vestigingen in Nederland 499 miljoen euro in R&D: dit is meer dan 6 procent van de wereldwijde R&D-investeringen van Janssen.1

3e

Janssen is de derde grootste private Research & Development (R&D) investeerder in Nederland, na ASML en Philips.2

Investeren in de Nederlandse Life Sciences sector

Janssen speelt een belangrijke rol in de Nederlandse Life Sciences sector – een van de grootste groeisectoren van ons land. We hebben meer dan 1100 mensen werkzaam in onderzoek & ontwikkeling (R&D) in Nederland en investeerden in 2020 €499 miljoen in R&D activiteiten; meer dan 6% van de wereldwijde R&D uitgaven van Janssen.1 Dat maakt Janssen de 3de grootste private investeerder in R&D in Nederland, na ASML en Philips.2

Investeren in de strijd tegen COVID-19

Een voorbeeld van onze R&D werkzaamheden in Nederland is de ontwikkeling van ons vaccin tegen COVID-19. Janssen heeft alle zeilen bijgezet om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen om het virus te bestrijden. De ontwikkeling en productie van ons vaccin gebeurt voor een groot deel in Leiden. Daarom investeerden we daar flink in de uitbreiding van de capaciteit, door het bouwen van een tweede vaccinfabriek en het aantrekken van meer dan 200 nieuwe collega's.

“Ik zou werken bij Janssen omschrijven als een uitstekende werkervaring met ontzettend veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Werken bij Janssen is divers en dynamisch, zowel in werkzaamheden als in de cultuur.”

Aastha Rai

Associate GMP Specialist

Vaccines Launch Facility, Janssen Biologics

 IMC Weekendschool

Bart van Zijll Langhout: ''Innovatie is samenwerking"

Ouderschapsverlof

Investeren in de Nederlandse gezondheidszorg

Met onze innovaties dragen we bij aan de Nederlandse zorg, een van de beste zorgstelsels van Europa.3 Dat doen wij door geneesmiddelen te ontwikkelen met als doel om de levens van patiënten niet alleen te verlengen, maar vooral ook te verbeteren. Om te begrijpen wat echt belangrijk is voor patiënten, werken we dan ook gedurende het hele ontwikkelproces samen met patiënten. In het volgende hoofdstuk: ‘Waarde voor patiënten creëren’ leest u meer over deze samenwerkingen.

Samenwerken met artsen en ziekenhuizen

In Nederland werkt Janssen ook nauw samen met artsen en ziekenhuizen tijdens de pre-klinische en klinische onderzoeksfases (zie ook hoofdstuk 5: Hoe we klinisch onderzoek doen) en ook wanneer nieuwe geneesmiddelen en vaccins de markt bereiken (zie ook hoofdstuk 7: Hoe we geneesmiddelen en vaccins op de markt brengen). Door het verstrekken van relevante informatie ondersteunen we artsen en patiënten in het juist voorschrijven en het juiste gebruik van onze geneesmiddelen en vaccins. Andersom leren wij ook veel van de ervaringen van de zorgverleners die iedere dag ervaring opdoen met de werkzaamheid en veiligheid van onze geneesmiddelen. We vinden transparantie over deze samenwerking belangrijk, daarom maken we de bedragen die wij betalen bij onze samenwerking met ziekenhuizen en artsen transparant via het Transparantieregister Zorg.

2de plaats

in 2018 Euro Health Consumer Index - Nederland staat op de tweede plaats in de Euro Health Consumer Index 2018, een ranglijst waarmee de kwaliteit van Europese zorgstelsels vergeleken wordt.3 Nederland is het enige land in Europa dat sinds 2005 consequent in de top drie van de ranglijst staat.

€ 376,-

De uitgaven aan geneesmiddelen blijven in Nederland met 376 euro per hoofd van de bevolking per jaar fors achter bij de gemiddelde uitgaven aan geneesmiddelen in andere hoge-inkomenslanden – 604 euro per hoofd van de bevolking per jaar.4 Dit betekent niet dat Janssen het debat over de prijs van geneesmiddelen uit de weg gaat, juist ook om de beschikbaarheid op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Druk op het zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel staat voor uitdagingen. Hoewel de uitgaven voor geneesmiddelen een relatief klein deel beslaan van het totale Nederlandse zorgbudget en onder het Europees gemiddelde liggen,4 stijgen de Nederlandse zorgkosten en ook kosten voor geneesmiddelen ieder jaar. Door demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing), het stijgen van het aantal chronisch zieken en continue innovatie in het behandelen en voorkomen van ziekten, komt het zorgbudget onder druk te staan.5 In samenwerking met partners in de zorg werken we daarom aan een zorgstelsel waar goede zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft (zie hoofdstuk 8: ‘Werken aan de zorg van de toekomst’).

Bronnen

  1. Interne bronnen
  2. Technischweekblad.nl R&D top30 (pdf)
  3. Health Consumer Powerhouse Euro Health Consumer Index 2018 (pdf)
  4. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Medicines monitor 2019-2020
  5. Volksgezondheid Toekomst Verkenning Zorguitgaven